Nhà máy sản xuất vải không dệt, Non Woven Fabric Manufacturer in Vietnam - Non woven felt, hantex - CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY -
 

Needle punch Fabric, Needle Punch Felt

 • Lông vũ nhân tạo
  Lông vũ nhân tạo
  Giá:
 • Lông vũ nhân tạo
  Lông vũ nhân tạo
  Giá:
 • Lông vũ nhân tạo
  Lông vũ nhân tạo
  Giá:
 • Lông vũ nhân tạo
  Lông vũ nhân tạo
  Giá:
 • Vải nỉ felt bọc loa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ felt bọc loa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá:
 • Vải nỉ lót nội thất xe hơi
  Vải nỉ lót nội thất xe hơi
  Giá:
 • Vải nỉ lót nội thất xe hơi
  Vải nỉ lót nội thất xe hơi
  Giá:
 • Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Vải nỉ lót sofa, vải nỉ xăm kim pp
  Giá: